165 éve született Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij

Kapcsolódó

19-re húzott lapot a Virgin Galactic jelenlegi járművük nyugdíjazásával

Mindössze 7 darab üzemszerű repülés után fejezi be pályafutását...

Űrtávcsövet szállít az RS1 rakéta

A virginiai székhellyel rendelkező Scout Space június 10-én jelentette...

A nap képe #1497 – Csendes-óceán

Az alábbi összetett felvételen a felhőkbe burkolózó Csendes-óceánt láthatjuk,...

A nap képe #1496 – A „Szahara szeme”

A "Szahara szeme", mely egy különleges, ősi geológiai képződmény...

Alapító és látnok

Az Oroszországon kívüli országokban már akkor tanultak róla, amikor elkezdték tanulmányozni az űrkutatás történetét. De hogyan lett egy tartományi tanárból az űrhajózás kultikus alakja? És hogyan kezeljük ma egy tudós örökségét?

Ciolkovszkij személye sokak között vitatott. Úgy tartják Ciolkovszkij közönséges feltaláló volt, rosszul képzett és elzárkózott a fejlett tudomány világától. Sok kérdésben hibás elképzelései voltak, és nem volt hajlandó elfogadni a legújabb fizikai elméleteket. Javaslatai a repülés, a rakétatudomány és az űrhajózás terén felületesek és többnyire másodlagosak. Munkásságát tudomány népszerűsítésnek vagy fikciónak, filozófiáját embertelennek és erkölcstelennek tekintették. Bár egyes állítások meggyőzőnek tűnnek annak fényében, hogy a szovjet időszak számos lelkes életrajzírója olyan ötleteket és felfedezéseket tulajdonított Ciolkovszkijnak, amelyek nem az övéi. Elég csak felidézni, hogy őt hívták a kompozit rakéták feltalálójának, bár ezeket már jóval előtte ismerték. Ciolkovszkij kísérleteire sokan különc szeszélyként tekintettek. Volt hogy lufit eregetett gyerekekkel, vagy éppen vitorlákat bontott, miközben korcsolyán száguldott. Azt azonban kevesen gondolhatták akkoriban, hogy ennek a félreértett zseninek és álmodozónak az utópisztikus elképzelései a következő évszázad számos fontos felfedezését, találmányát vetítették előre.

Mindazonáltal a tudós a világtudományhoz való hozzájárulásának elemzése – figyelembe véve a történelmi kontextust – arra enged következtetni, hogy Ciolkovszkijnak joga van egy szinten lenni olyan elismert tudósokkal, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Mihail Lomonoszov, Alekszandr Mozsajszkij, Dmitrij Mengyelejev. Megjegyzendő, hogy mindegyikük, beleértve Ciolkovszkijt is, olyan körülmények között dolgozott, mikor a tudomány még nem szerezte meg a kutatás megbízhatóságának egyértelmű kritériumait, és nem alakította ki az elméleti kutatás kerethierarchiáját. Mindannyian sok tekintetben osztoztak koruk tipikus téveszméiben. Munkájuk forradalmi jellege pedig mindenekelőtt azzal függ össze, hogy nagyszámú korábbi, és saját megfigyelésükből egy alapvetően új generáció megismertetését akarják elérni, amely gyakorlati jelentőséggel bír.

Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij. Forrás: Roszkoszmosz

A koncepció mestere. Mi Ciolkovszkij legjelentősebb hozzájárulása a tudományhoz?

A rakéta- és űrtechnológia főtervezője, Szergej Pavlovics Koroljov 1957. szeptember 17-én a moszkvai Oszlopok Csarnokában tartott ünnepélyes ülésen, Ciolkovszkij születésének 100. évfordulója alkalmából ezt mondta: „Önálló tudományos tevékenységének legelején tisztában volt vele, és még 1883-ban a „Szabad tér” című munkájában fogalmazta meg azt az alapvető célszerűséget, hogy egy kiáramló sugárhajtás reakcióját alkalmazzák egy repülőgép űrben való mozgatására. 1896-ban végül arra a következtetésre jutott, hogy az űrbe való indulás egyetlen technikai eszköze csak egy rakéta lehet. 1903-ban Ciolkovszkij megjelentette a „Világterek kutatása sugárhajtású eszközökkel” című művét. Ezt a klasszikus művet joggal tekintik a világ első olyan tudományos munkájának, amely a mozgáselméletnek és a rakétatechnika területén számos fontos alapvető műszaki javaslatnak szentelődik.”

Tehát Ciolkovszkij teljes, gazdag örökségéből a főtervező két alapvetőnek nevezhető cikket emelt ki. Az első, a „Szabad tér” 1883 tavaszán íródott, és sajnos először csak 1954-ben jelent meg. A második cikk a „Világterek vizsgálata sugárhajtású eszközökkel” címet viseli, amely az űrrepülés gyakorlati lehetőségéről szóló, 1879-ben kezdődött elmélkedésének eredménye. Első publikációját egy folyóirat májusi számában jelentette, de sajnos a tudományos közösség nem vette figyelembe, viszont később Ciolkovszkij többször is kibővítette és újra publikálta (1911-ben, 1914-ben, 1924-ben és 1926-ban), és a lényegét népszerűbb esszékben is kifejtette. Mindkét cikk egy olyan intellektuális áttörés példája, amely olyan körülmények között született meg, amikor ennek nem voltak előfeltételei.

Egy kézirata. Forrás: Roszkoszmosz

Kiindulópont

Meg kell jegyezni, hogy a 19. század végén a tudósok nem voltak hajlandóak komolyan megvitatni az űrrepülés gondolatát, ugyanis ekkor még az teljesen a fantázia szüleménye volt. Technikai szempontból a három utassal a Holdra induló óriásfegyver projektet tekintették technikai szempontból a legfejlettebbnek, amelyet Jules Verne írt a „Földről” című regényekből álló dilógiában (két irodalmi alkotás, amik egy közös kompozícióhoz, ötlethez, karakterhez kapcsolódnak), melynek címei a „Holdhoz közvetlen úton 97 óra 20 perc alatt” és a „Hold körül”. Ugyanakkor a francia sci-fi író rosszul írta le az űrrepülés során felmerülő jelenségek lényegét. Például összetévesztette a dinamikus súlytalanságot a gravitációs erők egyensúlyának súlytalanságával. Ennek ellenére a dilógia annyira népszerűnek bizonyult, hogy Jules Verne egyik-másik hibája egészen a hatvanas évek elejéig megtalálható a tömegkiadványokban. Ami a sugárhajtás természetét illeti, kiderült, hogy még keményebb dió elképzelni az egész folyamatot. Például a jól ismert, népszerű, Jakov Perelman ezt írta a „Bolygóközi utazások” 1935. évi tizedik kiadásában: „Még a tudósok körében is gyakran hallani, hogy egy rakéta felrepül, mert a gázok, amelyek kiáramlanak belőle, úgy ég mint a lőpor, és „taszítja a levegőt”.

Ciolkovszkij figyelemre méltó teljesítménye tehát az, hogy gyenge iskolai végzettsége és a világtól való provinciális elszigeteltsége ellenére sikerült legyőznie a téveszmék igáját, és megbízhatóan leírta a világban előforduló hatásokat és jelenségeket, mint pl. a gravitációt. De nem állt meg itt, hanem talált egy nem nyilvánvaló, de egy legmegfelelőbb eszközt a kozmikus sebesség elérésére, még pedig egy rakétát.

A „Holdon”. A sci-fi mint műfaj a 19. században a francia Jules Verne és az angol Wells regényeinek köszönhetően elszigetelődött a fikcióban. Óriási népszerűségük ellenére azonban az írók elképzeléseit sokáig a valóságtól elrugaszkodottnak tartották. Ciolkovszkij úgy látta, hogy ez a műfaj egy másik módja annak, hogy eredeti elméleteit a nyilvánosság elé tárja. Az alábbi képen az 1960-ban a Szovjetunió Tudományos Akadémia kiadója által kiadott Ciolkovszkij „A csillagok útja” című könyvét láthatjuk ami egy sci-fi művek gyűjtője, amelyet 50 000 példányban adtak ki. Kiderült, hogy Ciolkovszkij olyan esetekben fordult a fantasztikus regényekhez, amikor a vita tárgya szerinte nem volt kellően formalizált tudományos mércével, ugyanakkor túl bonyolult volt ahhoz, hogy egy felkészületlen olvasó megértse. Forrás: Roszkoszmosz

Tekintélye a tudományban

Nos, ha Ciolkovszkij egy-két cikkre szorítkozott volna a jelzett témában, akkor nagy valószínűséggel nem tarthatta volna fent az alapító státuszt, akihez a rakétatudomány emberei fordultak tanácsért és támogatásért: Fridrih Cander, Valentyin Glusko, Georgij Langemak, Ivan Kleimenov, Mihail Tikhonravov és mások. 1903-tól kezdődően a kalugai tanár kidolgozott egy tervet, amely az első szakaszban meglehetősen részletes programot tartalmazott a sugárhajtású járművek fejlesztésére, amelynek célja az űrbe való eljutás. Ma már könnyű bírálni ezt a tervet, hiszen a rakétatudomány és az űrhajózás egy kicsit más irányba mozdult el. Az ilyen kritikák azonban nem igazságosak, ugyanis akkoriban a jövőbeni földönkívüli terjeszkedés tervezése tapasztalatok nélkül történt.

A Ciolkovszkijhoz forduló „rakétaemberek” tökéletesen megértették, hogy bátran lefektette egy új típusú tevékenység hagyományát, és annak formalizálása az ő szavaitól függ, egészen addig, amíg a terminológia általánosan elfogadottá válik. Ezzel párhuzamosan létrejött a folytonosság, ami különösen fontos a tudomány intenzív technológiák fejlesztésében. Egyszerűen fogalmazva: a rakétatudomány úttörőinek szükségük volt valakire, akire írásaikban hivatkozhatnak, és a legtekintélyesebb szakember, akinek a szakértelmét a szovjet állam és a külföldi kollégák is elismerték, aki nem más volt mint Ciolkovszkij. Továbbá a hagyományokra építve megkezdődött a mérnöki iskolák kialakítása, új nevek jelentek meg, verseny alakult ki a tervezők között az erőforrásokért és a megrendelők figyelméért. Eközben Ciolkovszkij alakja kimaradt az aktuális problémákból és konfliktusokból, ami egyre nagyobb méreteket öltött.

A híres Ciolkovszkij elmélet. Ő volt az, aki levezette azt a képletet, amely összeköti a rakéta és az üzemanyag tömegét, valamint a gázok kiáramlásának sebességét a fúvókából és magából a rakétából. Forrás: Roszkoszmosz

„Léghajó” (1896). Fém léggömb építése 200 főre. A 200 személyes léggömb 1 mm vastag hullámos izzóelemből vagy alumíniumból készül. A héjat tömör, egymáshoz közel elhelyezkedő hengeres karikák borítják, amelyek egészet alkotnak. Forrás: Roszkoszmosz

Félig sugárhajtású sztratoplán nagy magasságokhoz. A gépet a légcsavar ereje és az égéstermékek hajtják. A gáztömeg nagy sebességgel kiáramlik a középső test hátsó, változtatható nyílásán. Minél nagyobb a repülőgép sebessége, annál szűkebbek a nyílások a középső test előtt és mögött. A zárt pilóta- és utastest lehetővé teszi, hogy a legritkább légrétegekben is képes legyen a repülésre. Forrás: Roszkoszmosz

Gyakorlott kozmista

A kalugai tanár filozófiai örökségét, amelyet általában „orosz kozmizmusnak” neveznek, gyakorlatilag nem tanulmányozták, és évtizedekig feledésbe merült. Ez annak köszönhető, hogy nézetei jelentősen eltértek a marxista-leninista filozófiától és a szovjet ideológiától, és ezt még csak nem is titkolta senki. Életrajzírója, Borisz Vorobjov „Ciolkovszkij” (1940) című, „A figyelemre méltó emberek élete” sorozatban megjelent könyvében közvetlenül ezt írta: „A forradalom előtt Ciolkovszkijt a természettudós spontán materializmusával együtt az idealizmus jellemezte. Nézetei, olykor vallásos és misztikus színezetet öltve. Idealista nézetek alakultak ki Ciolkovszkij forradalom után megjelent filozófiai munkáiban is.” 

A tudós ideológiai cikkei ma már a kutatók széles köre számára elérhetőek, és világossá vált, hogy minden sajátosságuk ellenére fontos feladatot láttak el a célt kitűző földönkívüli terjeszkedésben. Ezekben a kalugai tanító azt javasolta, hogy globálisabban gondolkodjunk, és kozmikus terveket építsünk. Ebben a tekintetben Ciolkovszkijt nevezhetjük az első gyakorlati kozmistának, aki a mikrokozmoszt a makrokozmosszal való alapvető egységéről, és a kozmikus evolúcióról folytatott általános viták során egy technikailag megvalósítható tervhez nyúlt, mindezt azért hogy az emberek a megfigyelhető Univerzumban tudjanak terjeszkedni. Ez az ő filozófiájának egyedisége és jelentősége, amelyet még meg kell értenünk.

Az emberi kultúra nagyon fogékony az ilyen szintű alakok megkedvelésére. Ciolkovszkij életrajzának és munkáinak népszerűsítésének köszönhetően népszerűvé vált, aki halála után is feszült elvárásokat támaszt a közvéleményben az űrhajózás fejlesztése terén. Nem véletlenül vált munkásságának csúcspontjává az a két mondat, amely világszerte ismertté vált: „A Föld az emberiség bölcsője, de nem maradhatunk örökké bölcsőben. Az emberiség nem is marad örökké a Földön, hanem fényre és térségre vágyva előbb félszegen behatol a légkörön túli térségbe, aztán pedig meghódítja a csillagok világát”.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Kérjük engedélyezd a reklámokat

Így tudod a Spacejunkie csapatát támogatni, hogy minél több friss hírt hozhassunk Nektek az űrutazás, űrkutatás világából!
Dark mode powered by Night Eye